Ceremonie humanistyczne nie są po prostu ceremoniami niereligijnymi czy swobodnie kształtowanymi, ale ponadto są wyrazem podzielania przez zainteresowanych humanistycznego systemu wartości.

Humanizm to system myśli i działania opierający się na rozumie, wspomaganym przez naukę, sztukę i etykę, w którym wartości ludzkie – zarówno indywidualne jak i społeczne, wyznaczają kierunek działania. Humaniści to ludzie czujący odpowiedzialność za kształt naszej cywilizacji i życie naszego gatunku, wolni od jakiejkolwiek wiary w ponadnaturalne światy i istoty ingerujące w ziemskie sprawy. Humanizm jest przeciwny dogmatyzmowi, dyktaturze, fundamentalizmowi w znaczeniu religijnym, politycznym i ideologicznym.

Warto w tym miejscu przytoczyć fragment jednego z najważniejszych dokumentów ruchu humanistycznego, Manifestu Humanistycznego z 2000 r.:

"Humanizm globalny odrzuca nihilistyczne filozofie zagłady i rozpaczy, filozofie nawołujące do ucieczki od rozumu i wolności, owładnięte lękami i złymi przeczuciami, obsesyjnie skupione na apokaliptycznych scenariuszach batalii przeciwko siłom zła. Gatunek ludzki zawsze stawał przed wyzwaniami. Stanowią one stały motyw jego przygody na tej planecie. My, humaniści, nawołujemy ludzi dziś, tak jak w przeszłości, by nie szukali zbawienia poza samymi sobą. Nasze przeznaczenie jest tylko w naszych rękach, a najlepsze, co możemy zrobić, to zmobilizowanie naszej inteligencji, odwagi i zdolności do współodczuwania w celu urzeczywistnienia naszych najszczytniejszych dążeń. Jesteśmy przekonani, że dobre życie może być udziałem każdego człowieka w globalnym społeczeństwie przyszłości. Ci, którzy zechcą przyjąć za to odpowiedzialność i podjąć nieodzowną współpracę z innymi, nadadzą w ten sposób sens swemu życiu. Możemy i powinniśmy współtworzyć nowy świat przyszłości. Przyszłość może być zdrowa i szczodra, może otwierać nowe, śmiałe i ekscytujące perspektywy."

DEKALOG HUMANISTYCZNY

 1. Wolność jednostki.
 2. Równość kobiety i mężczyzny.
 3. Empatia, zaufanie do ludzi, przyjaźń i współpraca.
 4. Rozum jako wyraziciel wyjątkowości człowieka.
 5. Ciekawość.
 6. Afirmacja tolerancji i różnorodności.
 7. Wezwanie do doskonalenia się człowieka.
 8. Kult życia twórczego i etycznego.
 9. Zaangażowanie społeczne.
 10. Przekonanie o niepowtarzalności każdego człowieka.  

Jeśli powyższe wartości i Tobie są bliskie, to jesteś humanistą. Jeśli masz co do tego wątpliwości, przed zdecydowaniem się na ceremonię humanistyczną powinieneś głębiej zapoznać się z podstawowymi materiałami dotyczącymi humanizmu.

 1. Deklaracja Amsterdamska, przyjęta na Światowym Kongresie Humanistycznym w 2002 r. - ekstrakt humanizmu.
 2. Manifest Humanistyczny 2000 - znacznie rozszerzony fundamentalny dokument współczesnego ruchu humanistycznego.
 3. Deklaracja ideowa PSR - polska implementacja wartości humanistycznych
 4. O humanizmie w portalu Racjonalista.pl

                                                                                                                                                           Mariusz Agnosiewicz

 


Copyright © by Agnosiewicz & Zuzu, 2009, kontakt: info@ceremoniehumanistyczne.pl | racjonalista.pl | psr.org.pl | nasze bannery