By oddać hołd życiu...

Godna i indywidualna ceremonia pogrzebowa dla tych, którzy wybrali życie bez religii

Dlaczego mielibyśmy wybrać pogrzeb humanistyczny?

Ceremonia pogrzebowa jest ważnym okresem, kiedy myśli rodziny i przyjaciół kierują się ku osobie zmarłej. Powinna pozwolić im wyrazić ich smutek, lecz także uświęcić życie, które się dopełniło.

Celem świeckiego i humanistycznego pogrzebu jest więc wspomnienie jakiego człowieka przychodzi nam żegnać poprzez nakreślenie, jak żył, czego dokonał, kim był dla nas, co kochał i co było w Jego życiu ważne.

Osoby religijne w naturalny sposób chcą, by osoba duchowna prowadziła ich ceremonię pogrzebową. Dla osób, dla których religia za życia była mniej istotna lub którzy podjęli świadomą decyzję o życiu bez niej ceremonia humanistyczna, jednoznacznie oddająca cześć życiu zmarłego, może dać więcej otuchy, nie negując przy tym wartości bliskich osobie zmarłej.

"Rozpacz po czyjejś śmierci jest bez wątpienia doświadczeniem osobistym. Jednakże podzielnie się swoim żalem może ułatwić przetrwanie tych jakże trudnych chwil. Każdy zmarły jest osobą wyjątkową, zajmującą specjalnie miejsce w pamięci ludzi, którzy go znali, kochali, lub, być może, bali czy nienawidzili. Ceremonia o charakterze świecko-humanistycznym jest wspaniałą okazją do emocjonalnego „katharsis". Śmierć w zapomnieniu jest, moim zdaniem, okropnym zaniedbaniem pamięci zmarłego, zdradą jego moralnego dziedzictwa i dorobku życia." (Paul Kurtz)

Celebransi pogrzebu humanistycznego

Humaniści przykładają wielką wagę do kwestii moralnych, lecz z niereligijnego punktu widzenia. Wierzymy w przyrodzoną dobroć istot ludzkich i uznajemy, że ludzkość musi rozwiązać swoje problemy sama, nie polegając na nadprzyrodzoności.

Nasi celebranci mogą zapewnić humanistyczną ceremonię pogrzebową prowadzoną przez osobę wykwalifikowaną. Humanistyczny mistrz ceremonii to osoba, która w godny sposób pójdzie wraz z bliskimi w tę ostatnią podróż zmarłego. Celebrant jest nie tylko dobrym mówcą, ale i uważnym słuchaczem, wrażliwym na życzenia rodziny, której gotów jest służyć swą radą i pomocą w tych trudnych dla nich chwilach. Obowiązkiem celebranta jest doglądanie całej ceremonii i zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju rodzinie oraz pozostałym uczestnikom.

Celebrant z reguły współpracuje przez cały czas z zakładem pogrzebowym. Przed pochówkiem ma obowiązek zapoznać wszystkich zainteresowanych ze szczegółowym programem. Szczególnie istotne jest poinformowanie o nim pracowników zakładu pogrzebowego, rodziny, muzyków i wszystkie osoby pragnące wygłosić własne mowy pożegnalne bądź złożyć wieńce.

W przypadku jeżeli najbliższa rodzina zdecydowała się samodzielnie wygłosić tę część mowy żałobnej, która bezpośrednio dotyczy życia zmarłego, mistrz ceremonii może ograniczyć swój występ do bardziej ogólnej mowy.

Co inni pomyślą?

Przede wszystkim, rodzaj wybranej ceremonii musi być odpowiedni dla osoby zmarłej i jej bliskiej rodziny. Nie należy się obawiać, że cokolwiek w ceremonii może urazić kogokolwiek, kto może nie czuć się przekonanym do pogrzebu niereligijnego. Ceremonie humanistyczne skupiają się na życiu, które się zakończyło, ale w żaden sposób nie są wrogie przekonaniom religijnym.

Przykładowy porządek ceremonii

  • muzyka
  • powitanie
  • przemyślenia nad życiem i śmiercią z perspektywy humanistycznej
  • hołd dla zmarłego – omówienie jego życia
  • odczytanie poezji lub prozy
  • mowy rodziny lub przyjaciół
  • zaduma – w ciszy lub przy cichej muzyce
  • pożegnanie – podczas opuszczenia trumny
  • słowa otuchy i mowa końcowa
  • muzyka

Ceremonia

Po zamówieniu pogrzebu humanistycznego celebrans skontaktuje się z Państwem, aby porozmawiać z Państwem i innymi osobami dotkniętymi tą śmiercią. Jest pomocne celebransowi, by wiedzieć o zmarłym tyle ile to możliwe. Każda ceremonia jest inna i bardzo indywidualna, nawet jeżeli jej formuła wydaje się być prosta.

Członkowie rodziny lub przyjaciele mogą, jeśli chcą, uczestniczyć w czytaniu poezji lub wygłaszaniu własnego wspomnienia albo pożegnania. Pomaga to uczynić pogrzeb bardziej osobistym i niepowtarzalnym.

Muzyka może przemówić do emocji i często może dobrze określić osobowość zmarłego. Celebrant może zasugerować muzykę, która może być odpowiednia.

Rodzina i bliscy mogą nadać ceremonii pogrzebowej taki kształt, jaki najlepiej w ich przekonaniu odda pamięć zmarłego. Może to być ceremonia nieszablonowa i niekonwencjonalna, jak choćby pożegnanie Andy Kaufmana przedstawione przez Milosa Formana czy Grahama Chapmana. Forma ceremonii to jednak wola zmarłego, a w razie jej braku - jego rodziny i bliskich.

 

Jak zamówić?

Wnioski o zorganizowanie pochówków humanistycznych wpływają do nas bezpośrednio z zakładów pogrzebowych na życzenie rodzin zmarłych. W przypadku woli zorganizowania ostatniego pożegnania w oprawie humanistycznej i świeckiej, można wskazać zakładowi pogrzebowemu podmiot, który się tym zajmie (Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów) oraz nasz serwis umożliwiający nawiązanie kontaktu.

Czytaj więcej o pogrzebach humanistycznych:

 


Copyright © by Agnosiewicz & Zuzu, 2009, kontakt: info@ceremoniehumanistyczne.pl | racjonalista.pl | psr.org.pl | nasze bannery